ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling:

 

Algemeen Nut Beogende Instellingen, afgekort ANBI, zijn instellingen die op een of andere manier bijdragen aan het algemeen nut.
Om te voldoen aan de eisen om een ANBI te mogen zijn, moeten er enkele gegevens gepubliceerd worden op de internet site. Deze gegevens kunt U onderaan deze pagina vinden.

Van giften die u doet aan goede doelen of instellingen kunt u van de belastingdienst een deel terugkrijgen. Giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar. Er zijn echter een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat de stichting aangemerkt moet zijn als ANBI door de belastingdienst. Er zijn 3 scenario's mogelijk en die worden hieronder uitgelegd:

Eenmalige giften:

Als u eenmalig een gift doet aan een goedgekeurde instelling (ANBI) is deze aftrekbaar in box 1.

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is een fiscaal begrip voor uw ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Voor veel mensen is een goede schatting van het verzamelinkomen: het bruto jaarinkomen met daarbij opgeteld: 4% van het vermogen in box 3 (min de vrijstelling) met, als men een eigen woning heeft, hierop in mindering gebracht: de hypotheekaftrek met aftrek van het eigenwoningforfait. Ofwel:

Verzamelinkomen = jaarinkomen + 4% x (box 3 – vrijstelling) – (hypotheekaftrek – eigenwoningforfait).

Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Periodieke giften:

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goedgekeurde instelling (ANBI) kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan in een onderhandse akte van schenking vast dat u jaarlijks een gift doet.

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking. Stichting Smile on a Face verstrekt deze graag aan u.

  • U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Zakelijk geven

Als u (als ondernemer) een BV heeft kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.

Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst zijn voor de BV aftrekbaar.

Het kan – als u de keuze hebt – voordeliger zijn om vanuit uw BV te geven, u vergelijkt dan wat beide opties u aan fiscaal voordeel opleveren.

Aan bovenstaande informatie kunt U geen rechten ontlenen. Deze informatie is verstrekt door de belastingdienst, maar kan niet meer actueel zijn

 

Gegevens:

 

 

follow me on facebook