Vak School

Redemptoristen Vakschool voor mensen met een handicap

Vocational SchoolSinds 1984 zijn meer dan 2.500 jonge volwassenen met een handicap afgestudeerd aan de Redemptoristen Vakschool voor mensen met een handicap. Ze verlaten de school met de vaardigheden en de kennis die hen in staat stelt om passend werk te vinden, waar ze hetzelfde loon en dezelfde rechten als hun valide collega's zullen ontvangen.

Het leven van een persoon met een handicap is niet eenvoudig. Veel mensen met een handicap worden niet opgeleid omdat veel gezinnen het nut er niet van inzien om een kind met een handicap naar school te sturen.

Als ze ouder worden zijn ze een last voor hun families. Het enige werk dat ze kunnen vinden is het werk dat niemand anders wil doen. Ze krijgen vaak minder betaald en ze hebben minder rechten.

In de grote steden zie je vaak mensen met een handicap die aan het bedelen zijn. Vaak gedwongen door criminele bendes en gestraft als ze niet genoeg geld binnen halen voor de bendeleider.

Vocational SchoolOnderwijs

Nieuwe studenten komen uit het hele land en ze kunnen kiezen uit verschillende cursussen zoals zakelijke computer lessen in het Engels, Media training, reparatie van elektrische apparaten, sociale vaardigheden en basisonderwijs.

Elke cursus duurt twee jaar en de school geeft onderwijs, accommodatie, maaltijden en gezondheidszorg volledig gratis. In ruil verwacht de school dat de studenten hard studeren, hun examens halen en deel uit zullen maken van de beroepsbevolking.

Alle leerlingen krijgen Engelse les, want het is de zakelijke taal van de wereld. Thailand heeft een grote toeristische industrie en er zijn honderdduizenden buitenlanders die in Thailand wonen.

Studenten wordt ook geleerd om met een handicap om te gaan in Thailand, wat hun rechten zijn, wat ze wel en niet kunnen verwachten van de samenleving en hoe te leven als onderdeel van de samenleving.

De school leert de studenten om verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen. Ze leren om voor zichzelf te zorgen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Gezondheid

Vocational SchoolStudenten met een handicap hebben veel gezondheidsproblemen die ze zelf niet kunnen overwinnen. In veel gevallen te wijten aan een gebrek aan beschikbaarheid van medische voorzieningen of gebrek aan financiële middelen.

Het is belangrijk dat iedereen die toegelaten wordt tot de vakschool een goede gezondheid heeft. Als een student ziek is en vaak bezoeken moet brengen aan het ziekenhuis zal deze achterraken met zijn/haar studie.

Studenten komen op de school met een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen. Voor degenen die aan een rolstoel gebonden zijn, zijn zweren en doorligwonden het grootste probleem. Degenen die slecht passende protheses dragen zullen klagen over beschadigde huid. De school biedt al de nodige medische ondersteuning om ervoor te zorgen dat de studenten in de best mogelijke staat van gezondheid verkeren.

Vocational SchoolActiviteiten

De school moedigt alle studenten aan om deel te nemen aan sportieve activiteiten. De school biedt de mogelijkheid om in wedstrijdverband de traditionele Thaise sport uit te oefenen, evenals boogschieten, zwemmen, schermen, rolstoel basketbal, tennis en atletiek. Op de jaarlijkse sportdag wordt van elke student verwacht om aan minimaal één activiteit mee te doen. De school ondersteunt elke sporter als ze in staat zijn om deel te nemen aan nationale en internationale sportevenementen.

De studenten voeren ook taken uit in de lokale omgeving en in het hele land. Ze bezoeken regelmatig de nabije omgeving om zwerfvuil uit de straten op te ruimen. Ook worden dorpen in de bergen bezocht, alwaar de studenten les geven in Engels en computers. Ze repareren ook elektrische apparaten voor deze mensen.

Het doel van de school is om jongeren om te leren gaan met een handicap en ze de vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig is om een zelfstandig leven te leiden en hun eigen rijst te kunnen verdienen.

 

follow me on facebook